Tag Archives: cổng trục

CỔNG TRỤC 150/150 TẤN – NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU SÔNG THU – BQP

cổng trục 150 tấn

Nhằm nâng cao năng lực phục vụ  đóng mới và sửa chữa tàu quân sự, Nhà máy đóng tàu Sông Thu  đã được BQP giao nhiệm vụ  đầu tư mở rộng nhà máy đáp ứng các yêu cầu sửa chữa và đóng mới. Để giảm chi phí đầu tư, Nhà máy đã đưa  sáng kiến […]