Picture3

Ông Kenta Nakajima, Tân tổng giám đốc Vinadenka lên phát biểu cám ơn sự ủng hộ và giúp đỡ của các khách mời và đối tác.

Ông Kenta Nakajima, Tân tổng giám đốc Vinadenka lên phát biểu cám ơn sự ủng hộ và giúp đỡ của các khách mời và đối tác.

Ông Kenta Nakajima, Tân tổng giám đốc Vinadenka lên phát biểu cám ơn sự ủng hộ và giúp đỡ của các khách mời và đối tác.

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.