Công ty cổ phần kết cấu thép và thiết bị nâng Việt Nam đại diện VINALIFT nhận giải thưởng

( Ảnh: Ông Đinh Văn Toàn – Giám đốc kinh doanh
Công ty cổ phần kết cấu thép và thiết bị nâng Việt Nam đại diện VINALIFT nhận giải thưởng )

( Ảnh: Ông Đinh Văn Toàn – Giám đốc kinh doanh
Công ty cổ phần kết cấu thép và thiết bị nâng Việt Nam đại diện VINALIFT nhận giải thưởng )

Both comments and trackbacks are currently closed.