Công ty cổ phần kết cấu thép và thiết bị nâng Việt Nam đại diện VINALIFT nhận giải thưởng

( Ảnh: Ông Đinh Văn Toàn – Giám đốc kinh doanh
Công ty cổ phần kết cấu thép và thiết bị nâng Việt Nam đại diện VINALIFT nhận giải thưởng )

( Ảnh: Ông Đinh Văn Toàn – Giám đốc kinh doanh
Công ty cổ phần kết cấu thép và thiết bị nâng Việt Nam đại diện VINALIFT nhận giải thưởng )

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.