Gantry crane 150+150 ton

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.