RTG3

RTG
Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.