2. Cổng trục lật tổng đoạn 3 móc

congtruc
Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.