ha Trang city – Middle of Vietnam

cauchande

Nha Trang city – Middle of Vietnam

Nha Trang city – Middle of Vietnam
Port handling | Hydrolic portal crane
– Lifting capacity: 30 Ton
– Out reach: 12m -25m
– Rotate 360 degree

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.