3. Cổng trục cửa nhận

congtrucchande
Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.