Nhiệt điện Long phú

THÔNG TIN DỰ ÁN

NHIỆT ĐIỆN LONG PHÚ

Long An Province – South of Vietnam

Thermal Power plant – Turbine Hall | Overhead crane

– Lifting capacity:  70/20T

– Span: 30.5m  

– Lifting height:  35m.

– Span: 18.5m

– Lifting height:  17.3