Tiêu đề của tôi

FVR – Bãi Đúc Betong

THÔNG TIN DỰ ÁN

FVR – Bãi đúc Betong

Ho Chi Minh City – South of Vietnam

Metro line construction | Gantry crane

– Lifting capacity:  50T

– Span: 31.5m  

– Lifting height:  12m