Đồng tâm

THÔNG TIN DỰ ÁN

ĐỒNG TÂM 

Dong Tam factory – South of Vietnam

Production line | Overhead crane

– Lifting capacity:  (12+12)T

– Span:  29m

– Lifting height: 5.3m