Cụm bánh xe

THÔNG TIN SẢN PHẨM

CỤM BÁNH XE

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

– Thiết kế chế tạo phù hợp với thông số của sản phẩm, hoặc có thể thiết kế, chế tạo theo yêu cầu của quý khách.
– Lĩnh vực sử dụng: Nhà máy Thủy điện, Chế tạo, sản xuất, lắp ráp, Xây dựng… Các lĩnh vực khác