CẦU TRỤC NHÀ MÁY BÊ TÔNG ĐỒNG TÂM

NHÀ MÁY BÊ TÔNG ĐỒNG TÂM
HỆ CẦU TRỤC

+ Tải trọng nâng : (12+12) tấn; (10+10) tấn, (7.5+7.5) tấn, (5+5) tấn

+ Khẩu độ: 29 mét

+ Chiều cao nâng: 10 m

+ Chế độ làm việc: A7

+ Mục đích sử dụng : Nhà máy cọc bê tông đúc sẵn

+ Số lượng: 07 bộ