HỆ CẦU TRỤC – NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU BASON

CẦU TRỤC – NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU BASON

  • Tải trọng nâng : 50 tấn, 30 tấn, 16 tấn, 20 tấn, 10 tấn, 5 tấn
  • Khẩu độ: 34 mét
  • Chiều cao nâng 20 m
  • Chế độ làm việc: A5
  • Mục đích sử dụng: Nhà vỏ
  • Số lượng: 30 bộ