Tiêu đề của tôi

CẨU BỜ

CẨU BỜ

CẨU BỜ MANG GẦU NGOẶM, 

CẨU BỜ MANG MÂM TỪ

Cẩu bờ do VINALIFT thiết kế, chế tạo đáp ứng các tiêu chuẩn F.E.M 1.001 01.10.1987, QCVN 22:2010/BGTVT

Đặc biệt cẩu được thiết kế chịu được yêu cầu nước biển cấp 10,

Tốc độ gió khi hoạt động: 20 m/s

Tốc độ gió thiết kế: 63m/s

Tải trọng: từ 30 đến 50 tấn

Cống suất xếp dỡ: 500~800 tấn/h

Gầu ngoặm: 20~30 m3

Cỡ tàu khai thác: Đến 80,000 DWT

Loại hàng khai thác: Than, Clinker, đá vôi, thức ăn,