Tiêu đề của tôi

Cảng Đại Dương

THÔNG TIN DỰ ÁN

CẢNG ĐẠI DƯƠNG

Thanh Hoa Province – North of Vietnam

Material handling for mineral products | Portal crane

– Lifting capacity:  40T

– Outreach:  3.5m to 29.5m

– Rotation speed: 0~0,8 rpm